Privatlivspolitik og betingelser

Hvem er vi

Landbrug & Fødevarer
Nanna Tietgen Vedel Eriksen, ntve@lf.dk

Bio Aus Dänemark
Malene Aaris  malene.aaris@icloud.com


BEHANDLING AF PERSONDATA

Behandling af persondata finder sted i overensstemmelse med persondataloven. De oplysninger du har angivet i din tilmelding til BioFach 2021, vil kun blive brugt i forbindelse med afviklingen af BioFach 2021.


GENERELLE BETINGELSER

AFBESTILLING

• Afbestilling af en stand kan kun ske skriftligt.

• Depositum vil ikke blive refunderet ved afbestilling af standen, da det skal dække forberedelse og administration.

• Messens obligatoriske markedsføringsgebyr refunderes ligeledes ikke, såfremt det er afholdt på afbestillingstidspunktet.

• Ved afbestilling af en stand indtil 3 måneder før messens start, refunderes den fulde udstillerandel.

• Ved afbestilling af en stand mindre end 3 måneder før messens start, refunderes halvdelen af udstillerandelen, medmindre en anden virksomhed træder i stedet.

• Ved afbestilling mindre end 2 måneder før messens start, opkræves den fulde udstillerandel, medmindre en anden virksomhed træder i stedet.

FAKTURERING

• Depositum på 4.000 kr. bliver opkrævet ved tilmelding. Depositum bliver som udgangspunkt refunderet med mindre der skal foretages modregning (fx af køl, transport).

• Messen opkræver et obligatorisk markedsføringsgebyr på 4.150 kr. Gebyret dækker bl.a. jeres registrering i det trykte udstillerkatalog såvel som onlineversionen på messens hjemmeside.

• Fakturering af virksomhedens udstillerandel samt obligatorisk markedsføringsgebyr vil finde sted 3 måneder før messens start.

• Leje af kølemøbler og andet udstyr er bindende og følger leverandørens afbestillingsregler. Fakturering af dette vil ske umiddelbart efter messen.

• Organic Denmark og Bio Aus Dänemark hæfter ikke for fejl i oplyste priser fra eksterne leverandører.

DE MINIMIS

Støtten er underlagt reglerne for De Minimis. Da BioFach er delt op i to projekter, vil du modtage en De Minimis erklæring både for BioFach for-projektet og selve BioFach-projektet, som skal udfyldes. For virksomheder, som ikke kan underskrive en De Minimis erklæring, gælder det, at de skal betale den reelle pris for standleje og standopbygning